Baggrund

I min egen kirke, Vestermarkskirken i Grindsted, kan jeg helt tydeligt se, hvordan aflysninger af arrangementer grundet Corona skaber afstand til de børn fra byen, vi normalt har kontakt med. Ofte snakker vi om, hvordan vi kan komme ud til de børn og unge der ikke kommer til os, og hver gang ender det med, at vi prøver at lave noget i kirken, som de kan komme og være med til. Det er meget svært for kirken at komme ud i de områder, hvor børnene bor, da ungdomsarbejdet ikke vurdere, det har resurserne eller grejet til at gøre dette. Her vil Bussen komme til sin ret, da den både kan virke som klublokale, som base for kirkens frivillige, mens de laver aktiviteter i et boligområde eller som omdrejningspunkt for scene, musik, teater og leg.

Bussen vil som minimum være bemandet med mig som chauffør/leder.  Der vil ofte være teams af unge og familier med fra de lokale kirker eller efterskoler, der vil fungere som medhjælpere til de aktiviteter, der skal være. Det er vigtigt, at der er lokale med, så den kontakt der skabes kan vedligeholdes bagefter.

Projektets faser, indhold

Opstart: 01.03.2021

*Administrativt, der skal laves hjemmeside, pr. materiale og påbegyndes kontakter til kirker og foreninger for at præsentere projektet.

* Fundraising, De sidste penge til  til indretning og udstyr til bussen skal samlesb ind.

*Bussen skal købes og de ombygninger, der skal laves af værkstedet, skal laves. Herefter skal den ”hjem” til færdig ombygning, så den er klar til brug. Forventer dette i alt tager to måneder.

* Bussen skal til sidst pakkes ind i folie, som passer til temaet og som klart kommunikerer, hvad det er for en bus.

Bussen ventes klar til brug: 01.06.2021

Herefter skal den afsted til de første arrangementer, stævner og lejre i løbet af sommerferien, hvor visionen skal vises frem for så mange som muligt. Efteråret er højsæson for menighedslejre, hvor vi vil gøre en stor indsats for at få den ud og lave arrangementer for deres børn. Dette giver også mulighed for at formidle bussens potentiale som udadrettet redskab for kirker.

År 2. forventer vi, at der begynder at komme vidnesbyrd ind fra kirker der får nærmission ind i deres hverdag og ser frugten af at komme ud af bygningen og møde mennesker hvor de er. Vi forventer også, at bussen begynder at generere en indtægt, så projektet på sigt vil kunne bære sig selv.

Hvilken effekt forventes projektet at få for målgruppen?

Formålet med Bussen er at give kirken en platform væk fra deres egen bygning hvor de kan nå mennesker med det bedste budskab i verden. Den vil samtidig skabe værdi og glæde for de børn og familier den kommer i kontakt med gennem leg of sjov. Det kristne budskab har stor relevans for mennesker i vores byer i dag som da Jesus gik er, men vi skal ud med det for at nogen hører det

Hvordan kan projektets succes måles?

Succes er nogle gange vanskeligt at måle. Men 2 parameter mener jeg et gode at måle på.

  1. bussens evne til at være økonomisk rentabel efter endt støtte periode. Det vil bevise at den er et relevant redskab for kirken i Danmark og at den bliver brugt
  2. Rapporter om at kirkernes børne/ungdomsarbejde vokser med børn som ikke før kom i kirken. Og at de og deres familier får en tilknytning til kirken efter at bussen er kørt igen

Vi har spurgt lidt rundt omkring hvad de vil sige til et sådan redskab:

”Vi kan bruge bussen til:

  • At lave en event for de børn vi har i kirken, hvor de kan invitere en ven med.
  • Invitere børn fra området til event i kirken.
  • Planlægge event i boligområder med mange børn hvor bussen kan være samlingspunktet.

Det at bussen kommer med mange muligheder for aktiviteter og fortællinger om Gud så vi som menighed ikke skal stå for så stor en mundfuld vil betyde at det ville være mere overskueligt at planlægge events og at vi derfor vil kunne gøre det oftere.

Bussen vil helt sikkert være noget børnene vil stimle sammen om og det vil derfor gøre det muligt at lære nye børn at kende som vi kan fortælle om Jesus.

Mette Rostved

Børnekirkeleder Midtjyllands Frikirke”

”Umiddelbart tænker jeg at vi i første omgang vil bruge den på vores lejr for at give et frisk pust. Tror børnene ville elske det. Og tænker at den også kunne bruges på vores menighedsweekend

Ida Grarup

Børnekirkeleder, Brande Baptistkirke”

”Hejsa- det lyder FEDT!
Det kunne jeg sagtens se ske.
Vi ville med sådan en bus kunne rykke længere ud- særligt i forhold til vores ACT/Giv en hånd vil vi kunne køre af sted og være praktiske hænder for dem, der ikke selv kan.
Vi ville også kunne komme ud til menigheder og være med til at stå for børnearbejdet. Det vil være fedt for os at have muligheden for at få lov at afprøve noget af alt det, vi lærer om i klasserummet:)

Rasmus Klintebjerg

leder på Front, Rudehøj Efterskole”